InnovatieExpo 2021

8 april 2021 HEMbrugterrein Zaandam*

De InnovatieExpo 2021 is dé inspirerende ontmoetingsplaats waar bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers innovatieve oplossingen samen laten werken. Kom ook en bouw mee aan de vernieuwing.

*COVID19 (corona)

We weten op dit moment nog niet of, en zo ja welke, maatregelen er in april 2021 gelden en wat de gevolgen zijn voor de Expo. Uiteraard houden we je op de hoogte.

Verbinden. Versnellen. Versterken.

Nederland werkt aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouwen en mobiliteit. Hiervoor zijn grote en kleine oplossingen nodig. Om ervoor te zorgen dat onze economie zich ontwikkelt en ons land leefbaar blijft, is het zaak dat we doorpakken. Het is tijd om de innovaties die we hebben groots in te zetten. Op de InnovatieExpo 2021 zie je wat ons land allemaal in huis heeft, wordt jouw creativiteit geprikkeld en ontmoet je toonaangevende spelers die jouw idee verder helpen.

Aanmelden exposanten

Wil je beleidsmakers en ondernemers kennis laten maken met jouw product of innovatie? Heb jij interessante kennis en ervaring die je wilt delen in een workshop? Meld je dan nu aan:

Nieuws

Afbeelding voor de sier
13 mei 2020

Blijf op de hoogte van IE*21 Wil je op de hoogte blijven van alles rondom…

Initiatief van 4 ministeries

De InnovatieExpo is het tweejaarlijkse grootschalige innovatie-evenement op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).